Resources

Share this article

Case series: 3M™ Kerramax Care™ Super-absorberend wondverband en 3M™ Coban™ 2 Tweelaags compressiesysteem

Dr. Alita Jaspar, Dr. Bram Balduyck, Helen Strapp, Maria Hughes
11 mei 2022

Veneuze beenulcera (VLU’s UCV; ook bekend als spataderen of stasisulcera) vormen een aanzienlijke uitdaging voor patiënten en gezondheidszorgsystemen: ze zijn het meest voorkomende type beenulcers, duur in het beheer, komen terug en kunnen maanden of jaren aanhouden (Harding et al, 2015). Dit kan een aanzienlijke impact hebben op de kwaliteit van leven van de patiënt, wat kan leiden tot depressie, angst en sociaal isolement. Andere problemen die verband houden met VLU’s die een negatieve invloed kunnen hebben op de kwaliteit van leven, zijn onder meer: 

  • Pijn
  • Lekkend exsudaat
  • Geur
  • Beperkte mobiliteit
  • Slaapstoornis 

VLU’s UCV zijn het gevolg van verhoogde druk in de aderen van de onderste ledematen veroorzaakt door chronische veneuze insufficiëntie (CVI). Dit treedt meestal op omwille van beschadiging van de kleppen in de aderen van de benen zoals in spataderen of als gevolg van veneuze trombose (Harding et al, 2015). Compressietherapie wordt beschouwd als de gouden standaardbehandeling voor ulcera van de onderste ledematen, die een groeiend probleem vormen – waarbij ongeveer 1,5% van de volwassen bevolking in het VK last heeft van actieve ulceratie van de benen en voeten (National Wound Care Strategy Program [NWCSP], 2020). De NWCSP (2020) voor de onderste ledematen heeft verklaard dat compressietherapie een essentiële overweging is bij alle wonden van de onderste ledematen, tenzij er specifieke rode vlaggen aanwezig zijn, en dat iedereen met een wond aan de onderste ledematen zo snel mogelijk compressietherapie moet krijgen.

De twee belangrijkste principes die ten grondslag liggen aan hoe compressietherapie werkt om CVI te verlichten (Wounds International, 2013; Vowden et al, 2020):

  • Creëren van een gesloten systeem waarmee de interne druk gelijkmatig over het been kan worden verdeeld
  • Variatie van de interface-drukken is afhankelijk van de vorm van de ledematen en de trekkracht van het aangebrachte verband.

Compressiebehandelingen bestaan ​​meestal uit compressiekousen, kousensets, zwachtels en wikkels; de keuze van geschikte compressiemodi en materialen hangt echter af van de resultaten van de individuele beoordeling. Bevindingen van een holistische patiëntbeoordeling moeten elementen bevatten zoals de vorm en grootte van de ledematen, de aanwezigheid van oedeem, de grootte van het ulcus en het vermogen en de bereidheid van de patiënt om aan zijn zorg deel te nemen. 

Andere factoren waarmee rekening moet worden gehouden voor een succesvolle compressietherapie zijn de etiologie van de onderliggende ziekte en het vermogen van de patiënt om compressie effectief te verdragen en te gebruiken als onderdeel van zijn/haar dagelijkse routine. Het patiëntencomfort en exsudaatmanagement zijn ook belangrijke factoren om rekening mee te houden.

3M™ Kerramax Care™ Super-absorberend wondverband en 3M™ Coban™ 2 Tweelaags Compressiesysteem

De combinatie Kerramax Care-verband met het Coban 2 compressiesysteem is ontworpen om zorgprofessionals en patiënten te helpen bij de behandeling van VLU’s. Het Kerramax Care-verband is een superabsorberend verband dat grote hoeveelheden wondexsudaat absorbeert en vasthoudt. De superabsorberende kern houdt ook bacteriën (Thomas en Westgate, 2016) en matrixmetalloproteïnasen vast (MMP’s; Dr. Cochrane, 2011), waardoor een optimale omgeving voor wondgenezing wordt gecreëerd. 

De unieke vochtafvoerende laag verdeelt de vloeistof zowel horizontaal als verticaal gelijkmatig over het verband, waarbij het volledige absorptievermogen wordt benut en ophoping wordt voorkomen (Cotton, 2015; Rose, 2015). Het Kerramax Care-verband kan worden gebruikt als primair of secundair verband onder alle vormen van compressie. Het kan worden gevouwen of vormgegeven om het comfort van de patiënt te vergroten, en het is verkrijgbaar in een groot aantal afmetingen die gemakkelijk om het onderliggende verband kunnen worden gewikkeld (Cotton, 2015).

Het Coban 2 compressiesysteem is een tweelaags compressieverbandsysteem dat is ontworpen om therapeutische compressie te leveren, nodig voor de behandeling van patiënten met VLU’s. Het Coban 2 compressiesysteem is snel en eenvoudig aan te brengen en geschikt voor een breed scala aan patiënten (Vowden et al, 2011).

Evaluatie van casestudies
In dit supplement worden acht casussen gepresenteerd waarin de klinische prestaties van het Kerramax Care-verband en het Coban 2 compressiesysteem worden geëvalueerd bij verschillende patiënten met VLU’s die in verschillende zorgomgevingen worden behandeld. De cases zijn representatief voor het dagelijkse gebruik van het Kerramax Care-verband en het Coban 2 compressiesysteem door een bekwame zorgprofessional.

De toestand van de patiënt en de wond werden regelmatig gecontroleerd op klinische tekenen van verbetering, zoals verkleining van de wond; verbetering van de weefselsamenstelling van het wondbed en verbetering van de periwond; niveau en consistentie van exsudatie; pijn; tekenen van infectie; impact van de wond op de kwaliteit van leven van de patiënt en de tevredenheid van de patiënt met de behandeling. 

Aanbrengen van verband en compressie (bijv. reden voor gebruik, beoogd resultaat, gebruiksgemak) en prestatie (bijv. bewijs van doorslag of lekken, draagtijd, exsudaatretentie) werden geobserveerd en alle relevante aanvullende behandelingen, verwijzingen en advies werden ook gerapporteerd.

Disclaimer: Ondersteund door een educatieve beurs van 3M.
References

otton S (2015) The management of a chronic leg ulcer using KERRAMAX CARE™ Super-Absorbent Dressing under compression. Poster presented at Wounds UK; November 2015; Harrogate, UK

Dr. Cochrane CA (2011) Evaluation of matrix metalloproteinases by wound care products. University of Liverpool, UK. July 2011

Harding K, Dowsett C, Fias L et al (2015) Simplifying venous leg ulcer management. Consensus recommendations. Wounds International, London. Beschikbaar van: www.woundsinternational.com

National Wound Care Strategy Programme (2020) Lower Limb. Recommendations for Clinical Care. Verkrijgbaar op: https://www.ahsnnetwork.com/app/uploads/2020/11/Lower-Limb-Recommendations-20Nov20.pdf (geraadpleegd op 17.03.2021)

Rose R (2015) A large clinical evaluation assessing the tolerance & effectiveness of super-absorbent dressing, Kerramax Care™. Poster presented at Wounds UK; November 2015; Harrogate, UK

Thomas H, Westgate SJ (2016) An in vitro comparison of MRSA and P. aeruginosa sequestration by five super-absorbent wound dressings. Poster presented at EWMA; 11–13 May 2016; Bremen, Germany

Vowden K, Vowden P, Partsch H, Treadwell T (2011) 3MTM CobanTM 2 Compression Made Easy. Wounds International 2(1)

Vowden P, Kerr A, Mosti G (2020) Demystifying mild, moderate and high compression systems – when and how to introduce “lighter” compression. Wounds International, London. Beschikbaar van: www.woundsinternational.com

Wounds International (2013) Principles of Compression in Venous Disease: a Practitioner’s Guide to Treatment and Prevention of Venous Leg Ulcers. Beschikbaar van: www.woundsinternational.com

Free for all healthcare professionals

Sign up to the Wounds Group journals

By clicking ‘Subscribe’, you are agreeing that the Wounds Group are able to email you periodic newsletters. You may unsubscribe from these at any time. Your info is safe with us and we will never sell or trade your details. For information please review our privacy policy.

Are you a healthcare professional? This website is for healthcare professionals only. To continue, please confirm that you are a healthcare professional below.

We use cookies responsibly to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your browser settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website. Read about how we use cookies.

I am not a healthcare professional.