Resources

Share this article

Retrospectieve caseseries: Wonden behandeld met 3M™ Veraflo™ Therapy | NL

10 september 2020

Vertraagde wondgenezing blijft een belangrijk probleem in de klinische praktijk, met moeilijk te genezen wonden die resulteren in pijn, morbiditeit, langdurige behandeling en in sommige gevallen een grote reconstructieve operatie vereisen (Agarwal et al, 2019). Als wondgenezing gedurende een aanzienlijke tijd wordt vertraagd, kan dit een uitdaging zijn voor klinische teams met betrekking tot toenemende complicaties, zoals infectie, kostenuitgaven en een grote belasting voor het gezondheidszorgsysteem. 

Het is bekend dat wondinfectie en bioburden een belangrijke rol spelen bij vertraagde wondgenezing. Daarom zijn snelle diagnose en behandeling noodzakelijk om wondsluiting te stimuleren en de impact op de patiënten, hun verzorgers en gezondheidszorgsystemen te minimaliseren (International Wound Infection Institute [IWII], 2016). 

De principes van wondbedvoorbereiding stimuleren de preventie en behandeling van bioburden in de wond en sturen het behoud van een gezond wondbed, door middel van therapeutische wondreiniging en disruptie en verwijdering van niet-levensvatbaar weefsel door middel van debridement (IWII, 2016). Wondreiniging kan:

  • Mogelijk de biofilm verstoren door de bioburden te verminderen middels herhaalde reinigingscycli
  • De genezing van de wond bevorderen
  • ​Het gebied rondom de wond handhaven en beschermen tegen maceratie.

Free for all healthcare professionals

Sign up to the Wounds Group journals

By clicking ‘Subscribe’, you are agreeing that the Wounds Group are able to email you periodic newsletters. You may unsubscribe from these at any time. Your info is safe with us and we will never sell or trade your details. For information please review our privacy policy.

Are you a healthcare professional? This website is for healthcare professionals only. To continue, please confirm that you are a healthcare professional below.

We use cookies responsibly to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your browser settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website. Read about how we use cookies.

I am not a healthcare professional.