Resources

Share this article

Technologia WIĘCEJ NIŻ SREBRO™ | PL

28 lipca 2019

Biofilm jest głównym powodem przewlekłości ran (Høiby i in., 2015; Wolcott i in., 2016; Wolcott, 2017). i charakteryzuje się nawracającym się zapaleniem oraz słabą reakcją na terapie przeciwdrobnoustrojowe (Høiby i in., 2015; Wolcott i in., 2016; Wolcott, 2017). 

Wyniki przeglądu systematycznego imeta-analizy (Malone i in., 2017) potwierdzają, że biofilm występuje przy 78% wszystkich ran przewlekłych. Pomimo to, podejrzewa się bardziej realistycznie, że biofilm występuje w prawie 100% (WUWHS, 2016) trudno gojących się ran i dlatego popierane są założenia kliniczne, że biofilm jest wszechobecny w tych typach ran. 

​Lepsze zrozumienie i kontrola biofilmu w trudno gojących się ranach – oraz wykorzystywanie nowych metod leczenia oraz technologii – są niezbędne do poprawy wyników leczenia (Wolcott, 2017). Nacisk na wczesną interwencję również jest niezbędny aby kontrolować biofilm zanim stan przewlekły rany stanie się poważnym problemem.

Free for all healthcare professionals

Sign up to the Wounds Group journals

By clicking ‘Subscribe’, you are agreeing that the Wounds Group are able to email you periodic newsletters. You may unsubscribe from these at any time. Your info is safe with us and we will never sell or trade your details. For information please review our privacy policy.

Are you a healthcare professional? This website is for healthcare professionals only. To continue, please confirm that you are a healthcare professional below.

We use cookies responsibly to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your browser settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website. Read about how we use cookies.

I am not a healthcare professional.