Resources

Share this article

Vereenvoudiging van het beheer van veneuze beenulcera: consensus aanbevelingen | NL

7 mei 2015

Veel landen hebben richtlijnen gepubliceerd waarin staat dat compressietherapie de ‘gouden standaard’-behandeling is voor veneuze beenulcera1–11. Het is bekend dat compressietherapie de genezingssnelheid van VLU aanzienlijk verhoogt en het risico op terugkeer vermindert12–13. Desondanks zijn pogingen om VLU’s te genezen vaak gericht op het gebruik van geavanceerde wondverbanden en andere behandelingen, terwijl een gevestigde sleutel tot genezing – compressietherapie – onvoldoende wordt gebruikt.

Een internationale groep van deskundigen op het gebied van beenulcera en veneuze aandoeningen kwam in december 2014 bijeen. De groep erkende dat een zeer groot deel van alle beenulcera een veneuze ziekte als oorzakelijke of bijdragende factor heeft (d.w.z. het zijn VLU’s of ulcera met gemengde etiologie) en dus geschikt kan zijn voor compressietherapie. Hun besprekingen hadden als doel te bekijken hoe een bredere acceptatie van compressietherapie kan worden aangemoedigd door de belangrijkste principes te vereenvoudigen. De conclusies die ze hebben bereikt vormen de basis van dit document en worden voorgesteld als een ABC van het beheer van VLU’s, met de focus op de actieve behandelingsfase. Men hoopt dat deze vereenvoudigde benadering artsen zal helpen om duidelijk te begrijpen waarom, wanneer en hoe compressietherapie moet worden gebruikt.

Iedereen die bij wondgenezing betrokken is, moet ambitieus zijn in het streven naar een stapsgewijze verandering die de passiviteit definitief tenietdoet omdat men zich bij voorbaat verwacht aan een langdurige, vertraagde of niet-genezing van VLU’s en andere beenulcera die verband houden met veneuze aandoeningen. We moeten actief proberen het leven van de getroffen patiënten te verbeteren door de genezingspercentages te verbeteren via een beter gebruik van compressietherapie.

Free for all healthcare professionals

Sign up to the Wounds Group journals

By clicking ‘Subscribe’, you are agreeing that the Wounds Group are able to email you periodic newsletters. You may unsubscribe from these at any time. Your info is safe with us and we will never sell or trade your details. For information please review our privacy policy.

Are you a healthcare professional? This website is for healthcare professionals only. To continue, please confirm that you are a healthcare professional below.

We use cookies responsibly to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your browser settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website. Read about how we use cookies.

I am not a healthcare professional.