Resources

Share this article

Gjør behandlingen av venøse leggsår enklere: Konsensusanbefalinger | NO

7 mai 2015

Mange land har utgitt retningslinjer hvor kompresjonsbehandlingen fremstår som «gullstandarden» for behandling av venøse leggsår1–11. Kompresjonsbehandlingen er kjent for å øke helbredelsesratene for venøse leggsår og redusere risikoen for tilbakefall12–13. Til tross for dette fokuseres behandlingen av venøse leggsår ofte på bruken av avansert sårbandasjering og andre behandlinger mens en etablert nøkkel til å helbrede – kompresjonsbehandling – er underrepresentert.

En internasjonal gruppe av eksperter på leggsår og venøs sykdom møttes i desember 2014. Gruppen erkjente at en svært høy andel av alle leggsår har venøs sykdom som forårsakende eller medvirkende faktor (f.eks. er venøse leggsår eller sår med blandet etiologi), og kan være egnet til kompresjonsbehandling. Diskusjonene konsentrerte seg om å identifisere hvordan man skal oppmuntre til en mer utstrakt bruk av kompresjonsbehandling ved å forenkle involverte nøkkelbegreper.  Konklusjonene trukket på grunnlag av dette dokumentet fremstilles som ABC for behandling av venøse leggsår med fokus på den aktive behandlingsfasen.Det er håp om at denne forenklede tilnærmingen vil hjelpe klinikerne til å forstå klart hvorfor, når og hvordan kompresjonsbehandling skal brukes.

Alle som arbeider med sårhelbredelse, bør være ambisiøse mht. en gradvis endring som setter en definitiv stopper for passivitet med forventning om lang, forsinket eller ikke-helbredelse av venøse leggsår og andre leggsår knyttet til venøs sykdom. Vi må forsøke å forbedre de berørte pasienters liv aktivt ved å bedre helbredelsesratene i kraft av økt, riktig bruk av kompresjonsbehandling.

​Professor Keith Harding
 

Free for all healthcare professionals

Sign up to the Wounds Group journals

By clicking ‘Subscribe’, you are agreeing that the Wounds Group are able to email you periodic newsletters. You may unsubscribe from these at any time. Your info is safe with us and we will never sell or trade your details. For information please review our privacy policy.

Are you a healthcare professional? This website is for healthcare professionals only. To continue, please confirm that you are a healthcare professional below.

We use cookies responsibly to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your browser settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website. Read about how we use cookies.

I am not a healthcare professional.