Resources

Share this article

Förenkla behandling av venösa bensår: Konsensusrekommendationer | SE

7 maj 2015

Många länder har publicerat riktlinjer, som anger att kompressionsbehandling är den “gyllene standardbehandlingen” för venösa bensår1–11. Kompressionsbehandling är känd för att signifikant öka läkningstakten för venösa bensår, (förkortat VLU), och minska risken för återfall12–13. Trots detta är ansträngningar för att läka VLU ofta inriktade på användning av avancerade sårförband och andra behandlingar, medan en etablerad nyckel till läkning – kompressionsbehandling – är underutnyttjad.

En internationell grupp av experter på bensår och venös sjukdom träffades i december 2014. Gruppen var medveten om att en mycket hög andel av alla patienter med bensår har en venös sjukdom som en orsakande eller bidragande faktor (dvs. är VLU-sår eller sår med blandad etiologi) och kan således vara lämpliga för kompressionsbehandling. Deras diskussioner handlade om att identifiera hur man kan främja ett bredare antagande av kompressionsbehandling, genom att förenkla de viktigaste principerna. De slutsatser som nåddes ligger till grund för detta dokument och presenteras som ett ABC för hanteringen av venösa bensår, med fokus på den aktiva behandlingsfasen. Vi hoppas att detta förenklade tillvägagångssätt kommer att hjälpa kliniker att förstå varför, när och hur kompressionsbehandling ska användas.

Alla som är involverade i sårläkning bör vara ambitiösa i strävan efter en stegvis förändring, som beslutsamt vänder passivitet när man förväntar sig långvarig, fördröjd eller utebliven läkning av VLU och andra bensår i samband med venös sjukdom. Vi måste aktivt försöka förbättra de drabbade patienternas liv genom att förbättra läkningstakten, genom ökad lämplig användning av kompressionsbehandling.

Free for all healthcare professionals

Sign up to the Wounds Group journals

By clicking ‘Subscribe’, you are agreeing that the Wounds Group are able to email you periodic newsletters. You may unsubscribe from these at any time. Your info is safe with us and we will never sell or trade your details. For information please review our privacy policy.

Are you a healthcare professional? This website is for healthcare professionals only. To continue, please confirm that you are a healthcare professional below.

We use cookies responsibly to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your browser settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website. Read about how we use cookies.

I am not a healthcare professional.