Resources

Share this article

Simplifying venous leg ulcer management: consensus recommendations | DK

7 maj 2015

Mange lande har offentliggjort retningslinjer, hvori det hedder, at kompressionsterapi er den ‘guldstandard’ behandling for venøse bensår. Det er kendt, at kompressionsterapi øger VLU-helingshastigheder betydeligt og reducerer risikoen for gentagelse. På trods af dette er bestræbelserne på at helbrede VLU ofte fokuseret på brugen af ​​avancerede sårforbindinger og andre terapier, mens en etableret nøgle til heling – kompressionsterapi – er underudnyttet.

En international gruppe eksperter inden for bensår og venøs sygdom mødtes i december 2014. Gruppen erkendte, at en meget høj andel af alle bensår har venøs sygdom som en årsagssammenhængende eller medvirkende faktor (dvs. er VLU’er eller blandede etiologiske sår) og det kan være passende til kompressionsterapi. Deres diskussioner drejede sig om at identificere, hvordan man tilskynder til bredere anvendelse af kompressionsterapi ved at forenkle de involverede nøgleprincipper. De konklusioner, der er opnået, danner grundlaget for dette dokument og præsenteres som en ABC for styring af VLU’er med fokus på den aktive behandlingsfase. Det er håbet, at denne forenklede tilgang vil hjælpe klinikere til klart at forstå, hvorfor, hvornår og hvordan kompressionsterapi skal anvendes.

Alle, der er involveret i sårheling, bør være ambitiøse i at stræbe efter en trinændring, der afgørende vælter passivitet i forventning om langvarig, forsinket eller ikke-heling af VLU’er og andre bensår forbundet med venøs sygdom. Vi er nødt til aktivt at søge at forbedre de berørte patients liv ved at forbedre helbredelsesfrekvensen gennem øget passende brug af kompressionsterapi.

Free for all healthcare professionals

Sign up to the Wounds Group journals

By clicking ‘Subscribe’, you are agreeing that the Wounds Group are able to email you periodic newsletters. You may unsubscribe from these at any time. Your info is safe with us and we will never sell or trade your details. For information please review our privacy policy.

Are you a healthcare professional? This website is for healthcare professionals only. To continue, please confirm that you are a healthcare professional below.

We use cookies responsibly to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your browser settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website. Read about how we use cookies.

I am not a healthcare professional.