Resources

Share this article

Made Easy: Uitdagingen bij het managen van veneuze beenulcera | NL

Maria Hughes>Bram Balduyck
4 april 2022

Veneuze beenulcera kunnen ernstige morbiditeit veroorzaken bij patiënten in termen van complicaties bij wondgenezing en de grotere impact van een sterk exsuderende wond op alle aspecten van het dagelijks leven. Hoewel exsudaat componenten bevat die genezing ondersteunen, hindert overmatig exsudaat de genezing en verhoogt het het infectierisico en de maceratie rondom de wond (WUWHS, 2019). Optimaal managen van de uitdagingen is daarom een ​​prioriteit om snellere genezing te bereiken en de morbiditeit van de patiënt te beperken. Deze Made Easy-bijlage biedt voorbeelden van oplossingen om optimale resultaten voor patiënten te bereiken, waaronder bescherming van de wondomgeving, exsudaatmanagement, infectie-identificatie/-management en compressietherapie.

Free for all healthcare professionals

Sign up to the Wounds Group journals

By clicking ‘Subscribe’, you are agreeing that the Wounds Group are able to email you periodic newsletters. You may unsubscribe from these at any time. Your info is safe with us and we will never sell or trade your details. For information please review our privacy policy.

Are you a healthcare professional? This website is for healthcare professionals only. To continue, please confirm that you are a healthcare professional below.

We use cookies responsibly to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your browser settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website. Read about how we use cookies.

I am not a healthcare professional.