Resources

Share this article

Internasjonale anbefalinger for beste praksis: FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV FUKTIGHETSASSOSIERT HUDSKADE (MASD) | NO

Jacqui Fletcher>Dimitri Beeckman>Sian Fumarola>Anna Boyles>Jan Kottner>Laurie McNichol>Zena Moore>Nikki Sarkar>Madeleine Stenius>David Voegeli
5 oktober 2020
Fuktighetsassosiert hudskade (MASD) representerer et vesentlig problem og kan ha negativ effekt på en pasients velvære og livskvalitet. 
 
En gruppe internasjonale eksperter møttes elektronisk på Zoom i juni 2020 for å diskutere nøkkelutfordringer og utfordringer innen MASD, og for å formulere en erklæring om beste praksis som veiledning for forebygging og håndtering av MASD.
I dette dokumentet er den generelle termen MASD delt videre inn i nøkkelområder, med spesifikke erklæringer om beste praksis rundt forebygging og håndtering for hvert område. 
 
Disse er:
  • Inkontinensassosiert dermatitt (IAD)
  • Peristomal dermatitt
  • Intertriginøs dermatitt (intertrigo)
  • Maserasjon rundt sår
 
I løpet av møtet ble vi enige om å beholde paraplytermen «MASD» for ikke å overbelaste travle klinikere med varierende terminologi. Det er imidlertid viktig å merke seg at «fuktighet» ikke er den eneste relevante faktoren for disse typene hudskade, som forklart i dokumentet. Denne typen hudskade er nå inkludert under ICD-11-koding (WHO, 2020) som «irritativ kontaktdermatitt som skyldes friksjon, svette eller kontakt med kroppsvæsker».
 
Formålet med dette dokumentet er å tilby en veiledning for beste praksis på disse områdene for MASD til klinikerne, og dermed bidra til å forbedre pasientutfall og redusere forekomst av disse og relaterte hudtilstander, gjennom hudfokuserte planer for forebygging og håndtering.
 
Jacqui Fletcher og Dimitri Beeckman (medformenn)

Free for all healthcare professionals

Sign up to the Wounds Group journals

By clicking ‘Subscribe’, you are agreeing that the Wounds Group are able to email you periodic newsletters. You may unsubscribe from these at any time. Your info is safe with us and we will never sell or trade your details. For information please review our privacy policy.

Are you a healthcare professional? This website is for healthcare professionals only. To continue, please confirm that you are a healthcare professional below.

We use cookies responsibly to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your browser settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website. Read about how we use cookies.

I am not a healthcare professional.