Resources

Share this article

Internationella rekommendationer för bästa praxis för FÖREBYGGANDE OCH BEHANDLING AV FUKTRELATERAD HUDSKADA (MASD) | SE

Jacqui Fletcher>Dimitri Beeckman>Alan Boyles>Sian Fumarola>Jan Kottner>Laurie McNichol>Zena Moore>Nikki Sarkar>Madeleine Stenius>David Voegeli
5 oktober 2020

Fuktrelaterad hudskada (MASD) utgör ett betydande problem och kan ha en negativ inverkan på patientens välbefinnande och livskvalitet.

En grupp internationella experter träffades online via Zoom i juni 2020 för att diskutera de huvudsakliga problemen och kunskapsluckorna avseende MASD och för att utforma dokumentation med bästa praxis som vägledning i förebyggande och behandling av MASD.

För syftet med detta dokument har MASD i dess bredare mening delats in i huvudområden, med specifik dokumentation med bästa praxis gällande förebyggande och behandling för varje område.

Dessa är:

  • inkontinensrelaterad dermatit (IAD)
  • peristomal dermatit
  • intertriginös dermatit (intertrigo)
  • maceration runt sår.

Under mötet kom vi överens om att behålla den övergripande termen ”MASD” för att inte förvirra läkare med många olika termer. Det är emellertid viktigt att observera att ”fukt” inte är den enda relevanta faktorn i dessa områden med hudskada, vilket förklaras i dokumentet. Denna typ av hudskada ingår nu i ICD-11-kodning (WHO, 2020) som ”irritativ kontaktdermatit orsakad av friktion, svettning eller kontakt med kroppsvätskor”.

Syftet med detta dokument är att tillhandahålla vägledning till läkare för bästa praxis inom dessa områden med MASD, och därmed bidra till förbättrade patientresultat och minska förekomsten av dessa och relaterade hudåkommor, genom hudfokuserande planer avseende förebyggande och behandling.

Free for all healthcare professionals

Sign up to the Wounds Group journals

By clicking ‘Subscribe’, you are agreeing that the Wounds Group are able to email you periodic newsletters. You may unsubscribe from these at any time. Your info is safe with us and we will never sell or trade your details. For information please review our privacy policy.

Are you a healthcare professional? This website is for healthcare professionals only. To continue, please confirm that you are a healthcare professional below.

We use cookies responsibly to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your browser settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website. Read about how we use cookies.

I am not a healthcare professional.